Unikátní bydlení u metra s výhledem na Prahu!

Postup při koupi bytu od společnosti CTR group a.s.

 

Výběr bytu, schůzka s obchodníkem

 

shutterstock 67128502

Vyberte si bytovou jednotku z nabídky naší společnosti, která odpovídá Vašim představám, a sjednejte si schůzku s jedním z našich obchodníků. Kontaktovat nás můžete emailem nebo telefonicky, případně vyplněním formuláře u konkrétního bytu nebo prostřednictvím našich webových stránek.

Naši obchodníci Vám na osobní schůzce zodpoví všechny Vaše dotazy a detailně Vás seznámí s projektem, bytovou jednotkou, standardním vybavením a smluvními podmínkami.

Po osobní schůzce Vám můžeme bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 dnů.

Smlouvy a financování

 

shutterstock 136826282

V případě, že svůj zájem o koupi bytové jednotky potvrdíte, náš obchodník Vám vyhotoví návrh příslušné smlouvy dle níže uvedeného postupu a dohodne se s Vámi na termínu jejího uzavření.

1) Rezervační smlouva – slouží k rezervaci jednotky za účelem uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Termín rezervace bytové jednotky je stanoven na dobu 30 dnů ode dne jejího uzavření a rezervační poplatek ve výši 115.000,- Kč vč. DPH je splatný do 5 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. V případě, že při nákupu bytové jednotky chcete využit hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření a nejste si jisti, zda jej můžete získat, neváhejte kontaktovat naše hypoteční poradce. Ti Vám rádi připraví několik variant financování, vysvětlí a pomohou s celým procesem schvalování úvěru, a to vše ještě před uzavřením rezervační smlouvy.

2) Smlouva o budoucí kupní smlouvě – dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám obchodník připraví návrh Smlouvy se standardním platebním kalendářem. Smlouva, mimo jiné, obsahuje tyto přílohy: návrh textu Kupní smlouvy, popis stavby a standardní vybavení jednotky, postup při uplatnění klientské změny, půdorys Jednotky a situační zákres umístění sklepu a garážových stání.

Standardní platební kalendář:

- doplatek do výše 20 % ceny bytu vč. DPH po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

- doplatek kupní ceny ve výši 80 % vč. DPH po kolaudaci projektu a uzavření Kupní smlouvy

Pro úhradu doplatku kupní ceny bytové jednotky standardně nabízíme možnost sjednání notářské nebo bankovní úschovy. V takovém případě jsou Vaše finanční prostředky uhrazeny na účet naší společnosti až po zápisu Vašeho vlastnického práva v Katastru nemovitostí. Tuto možnost nabízíme i v případě financování bytové jednotky pomocí úvěru.

Klientské změny a výstavba

shutterstock 113166925Po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě Vás bude kontaktovat pracovník klientských změn, který Vám v naší vzorkovně představí široký výběr ze standardního vybavení bytových jednotek a rovněž s Vámi projedná Vaše požadavky na případné změny v projektu bytové jednotky. Poté Vám pracovník klientských změn připraví předběžnou kalkulaci klientských změn. Z nabídky standardního vybavení lze vybírat: dlažby, obklady, dveře, podlahy, sanitární keramika apod., případně je možné vybírat z nabídky nadstandardního vybavení u našich dodavatelů.

Změny v projektu bytové jednotky a změny standardního vybavení lze uplatnit nejpozději v termínech stanovených pracovníkem klientských změn.

V době dokončení výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tvz. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu event. vad a nedodělků. Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši bytovou jednotku a kvalitu všech provedených prací. Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny. V době dokončení výstavby dojde zároveň i k její kolaudaci a přidělení čísla popisného.
Po obdržení těchto dokumentů můžeme následně uzavřít Kupní smlouvu.

Kupní smlouva, předání bytu

shutterstock 120067810Kupní smlouva – návrh textu Kupní smlouvy bude připraven v dostatečném předstihu a bude odpovídat Vámi zvolenému způsobu doplatku kupní ceny bytu. Kupní smlouvu budeme uzavírat v předem dohodnutém termínu v sídle naší společnosti, kde bude přítomen i notář, který ověří podpisy na Kupní smlouvě. Spolu s Kupní smlouvou potvrdíme Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

V předem dohodnutém termínu Vám předáme Vaši novou bytovou jednotku. Při předání si znovu důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací a o předání/převzetí Jednotky bude sepsán předávací protokol. Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu včetně termínu jejich odstranění.

Pokud i po předání bytové jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej odstraníme v rámci záruční lhůty.